İzmir Bakırçay Üniversitesi en az lise mezunu personel arıyor! Başvurular ne zaman sona erecek?

İzmir Bakırçay Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü unsurunun (B) fıkrası uyarınca Muhafaza ve Güvenlik Vazifelisi, Ofis Çalışanı, Sürücü, Paklık Vazifelisi ve Bakım Tamirat İşçisi takımlarına işçi alımı yapacağını açıkladı.  En az lise mezunu adaylar ortasından alım yapacağını belirten kurum, tekrar en az 60 KPSS puan almış adaylar görevlendirme yapacak. Müracaat kaideleri ve tarihine ait ayrıntılar ise yayınlanan ilan ile duyuruldu. 

SON MÜRACAAT NE VAKİT?

İzmir Bakırçay Üniversitesi işçi alımı müracaatları 4 Temmuz 2022 tarihinde başlayıp 19 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecek. 

Adaylar müracaat formu ve gerekli evraklar ile birlikte İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü İşçi Daire Başkanlığı Gazi Mustafa Kemal Mahallesi, Kaynaklar Caddesi Seyrek, Menemen, İZMİR adresine şahsen yahut posta ile müracaatlarını basitçe tamamlayabilecek.

BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. unsurunda belirtilen genel koşulları taşıyor olmak.

2- Adayların bu ilanda yer alan kontratlı konumlara başvurabilmeleri için, 6 Eylül 2020, 25 Ekim 2020 ve 22 Kasım 2020 tarihlerinde yapılmış olan Kamu İşçi Seçme İmtihanlarından (2020-KPSS Lisans, 2020-KPSS Ön Lisans ve 2020-KPSS Ortaöğretim) birine girmiş ve bu imtihanların birinden en az 60 puan almış olmaları gerekir.

3- Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Son müracaat tarihi prestijiyle 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.

5- Vazifesini yapmasına mani hastalığı bulunmamak.

6- Misyonunu yapmalarına mani olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel pürüz ile engelli olmamak.

7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B unsuru yeterince kontratlı olarak istihdam edilenler hizmet kontratına muhalif hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut mukavele periyodu içerisinde Bakanlar Şurası kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler. Bu durumda olanların yerleştirmeye hak kazansalar bile atamaları yapılmaz.

8- Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asılların ek 6. hususu mucibince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet kontratı kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

9- Yapılacak olan, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.

10- Adayla hizmet mukavelesi yapılacak olup kontratta belirtilen kaideleri yerine getirmeyen adayın mukavelesi 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

11- Mezun olduğunuz ortaöğretim/ön lisans/lisans programı başvurmuş olduğunuz kadro/pozisyon için aranan nitelikler ile uyumlu değilse yapmış olduğunuz müracaat, ilgili komite tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

12- Müdafaa ve Güvenlik Vazifelisi durumuna başvuracak adayların kamu yahut özel sıhhat kuruluşunda uzunluk ve kilo ölçümü yaptırarak belgelendirmesi gerekmektedir.

13- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her kademesinde iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

14- Çeşitli KHK ile kamu vazifesinden çıkarılanlar müracaatta bulunamazlar.

GERELİ EVRAKLAR NELER?

1- Müracaat Formu Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir. (Fotoğraflı ve imzalı),

2- Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir)

3- Diplomanın önlü artlı fotokopisi yahut Mezuniyet Evrakı (e-Devlet çıktısı kabul edilecek olup, sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)

4- 2020 KPSS (B) kümesi imtihan sonuç dokümanı, (Sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)

5- İkametgâh Dokümanı (e-Devletten alınacaktır.)

6- Askerlik Durum Evrakı (Erkek adaylar için), (e-Devletten alınabilir )

7- İsimli Sicil Kaydı (e-Devletten son bir ay içinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir, kurum türünün “RESMİ” belgenin neden verileceği “DEVLET MEMURİYETİ” seçilerek alınması gerekmektedir.)

8- Boy/Kilo Gösterir Doküman Rastgele bir sıhhat kuruluşundan alınacaktır (Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran adaylardan istenecektir)

9- Özel Şart Dokümanı (Varsa nitelikler bölümünde istenilen alanlarda çalıştığını gösterir, çalışma/görev belgeleri veya sertifikalar.)

10- Ayrıntılı Hizmet Dökümü (e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü / barkotlu belge oluştur seçeneği kullanılmalı)

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Yorum yapın